Radzewo na dawnych mapach ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej

Radzewo, należące w XVI wieku do Górków, od roku 1618 roku przeszło na własność Zygmunta Grudzińskiego, kasztelana biechowskiego, właściciela Zamku w Kórniku. W XIX wieku należało do Żurawskich. Zostało uwzględnione w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego w tomie IX, na str. 491.

Kolejna   mapa  - niestety dość silnie uszkodzona - prezentuje okolice Kórnika z uwzględnieniem Radzewa i Radzewic, pochodząca z mniej więcej tego samego okresu (ok. 1780 roku).
 Mapa podklejona na tekturze. Odwrócony azymut mapy. Mapa zdefektowana.
Plan, na którym widzimy  Łąki Otrucie w Radzewie, pochodzi z lat sześćdziesiątych XIX wieku, ale przedstawia stan z roku  1814.
Plan pochodzący z przełomu lat 1826/1827 nie jest na co dzień udostępniany czytelnikom. Ze względu na swoje rozmiary jest oprawiony w ramę i zdobi ściany magazynu zbiorów specjalnych.

S-25

Karte von der zur Herrschaft Kurnik gehörigen Feldmark Radzewo Schrimmer Kreises vermessen im Jahr 1826/27 / copirt im Jahr 1829 durch Ziehlke.

Plan pochodzący z przełomu lat 1826/1827 nie jest na co dzień udostępniany czytelnikom. Ze względu na swoje rozmiary jest oprawiony w ramę i zdobi ściany magazynu zbiorów specjalnych.

Mapa lasów należących do klucza kórnickiego

S -21

Mapa lasów należących do klucza kórnickiego

Mapa leśnych okolic Kórnika z uwzględnieniem Radzewa, datowana na okres około 1880 roku.

Plan z 1935 roku. Jeden z wielu w zbiorach Biblioteki Kórnickiej pochodzący z kolekcji  Fundacji Zakłady Kórnickie, która powstała w 1925 roku, została zlikwidowana po II wojnie światowej, następnie reaktywowana w 2001 r.

M II 300

Plan parcelacyjny maj. Radzewo pow. Śrem […] Własność Marji Gorgolińskiej i Heleny Ganowiczowej […] / wykonano na podstawie zrektyfikowanej mapy katastralnej w październiku 1935 przez mierniczego Zdanowskiego, [podp.] R. Wawrzyniak ; [Fundacja Zakłady Kórnickie].

Plan z 1935 roku. Jeden z wielu w zbiorach Biblioteki Kórnickiej pochodzący z kolekcji Fundacji Zakłady Kórnickie, która powstała w 1925 roku, została zlikwidowana po II wojnie światowej, następnie reaktywowana w 2001 r.

Mapa pochodzi z okresu II wojny światowej, Radzewo występuje tu jako Radstett.

M III 413

Burgstadt, okolice

Mapa pochodzi z okresu II wojny światowej, Radzewo występuje tu jako Radstett.

Zobacz ostatnie wpisy na blogu:
Kategorie
Udostępnij: Udostępnij poprzez FacebookUdostępnij poprzez TwitterUdostępnij poprzez LinkedinUdostępnij poprzez Pinterest